Neem voor verkoop en informatie
direct contact op met:

Bernheze Makelaars
Bernheze Makelaars
Sem Cornelissen
Bitswijk 10
Uden
t. 0413-243818
e. nieuwbouw@bernheze.nl
w. www.bernheze.nl
Makelaardij Ton van Lanen & Partner
Makelaardij Ton van Lanen & Partner
Mirjam van Lanen
Kerkstraat 6
Uden
t. 06-54756644 / 0413-250258
e. info@vanlanen.nl
w. vanlanen.nl
payoff
header
U bent hier: nieuws

Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari

Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari Verkoop gestart. Inschrijving mogelijk tot en met 5 februari
20 januari 2023

Het is zover: de verkoop van 26 nieuwbouwwoningen in de Groene Ruiter is op zaterdag 21 januari gestart met een druk bezochte inloopbijeenkomst. De definitieve VON-prijzen zijn bekend en de (online) inschrijving is gestart. Alle informatie is nu beschikbaar om een goed beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden: een brochure, de VON-prijslijst, verkooptekeningen en een beknopte koperskeuzelijst. De brochure en de VON-prijslijst zijn digitaal beschikbaar op deze website. Andere stukken zijn op te vragen bij een van de makelaars. Bij hen kun je ook terecht voor andere vragen.
 
Online inschrijven t/m 5 februari
Je kunt je tot 5 februari (uiterlijk 18:00 uur) online inschrijven op één of meerdere woningen van je voorkeur via dit voorkeursformulier. Je kunt maximaal vijf voorkeuren aangeven. We verzoeken nadrukkelijk om één inschrijfformulier per gezin/familie in te vullen. Vul je het formulier online in dan komt het na verzending automatisch bij de makelaar terecht.  Hulp nodig bij de inschrijving? Neem dan contact op met de makelaar.  De volgorde van inschrijving is niet van belang bij de toewijzing. Inschrijvers van de voorinschrijving hebben voorrang.  
 
LET OP: ook als je je hebt ingeschreven voor de voorinschrijving dien je het online voorkeursformulier in te vullen voor je definitieve inschrijving en voorkeurskeuze! 
 
Zo verloopt de toewijzing 
De toewijzing van de woningen vindt plaats vanaf 7 februari.  Wij zullen je dan persoonlijk berichten als wij één van de woningen van je voorkeur aan jou kunnen toewijzen. Aansluitend zullen de informatieve gesprekken worden ingepland met de makelaars. 
 
We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.  Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, krijgen inschrijvers van de voorinschrijving voorrang en vindt de toewijzing daarna plaats aan de meest concrete kandidaten. Dit wil zeggen dat je een financiële check hebt gedaan en dat je van te voren weet wat je bij de bank kunt lenen. Ook speelt het mee als je geen eigen woning meer te verkopen hebt of wilt aankopen zonder dat je je huidige woning eerst verkocht hebt.  Als er ná de inventarisatie van de inschrijvingen nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor een woning zijn dan zullen we over gaan tot loting. Wij streven op deze manier naar een optimale bezetting van alle woningen. Immers, hoe sneller de woningen allemaal verkocht zijn, hoe eerder we kunnen starten met de bouw van de Groene Ruiter.  
 
Hoe meer bouwnummers je invult, hoe groter de kans op uiteindelijke toewijzing. Denk dus goed na over je kavelvoorkeuren en stuur het formulier daarna pas in. Wanneer wij je geen bouwnummer kunnen toewijzen, plaatsen wij je op de reservelijst. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht. Zodra de situatie zich positief voor je ontwikkelt, zullen we je opnieuw benaderen. Wij geven geen informatie over hoeveel reservekandidaten er zijn en op welke plek je op de reservelijst staat. 
 
Meer informatie?
Hieronder tref je de verkoopprocedure en het reglement van inschrijving. Lees deze aandachtig door voordat je je inschrijfformulier invult. Hieronder vind je ook de VON-prijslijst.


Downloads:
pdf Verkoopprocedure de Groene Ruiter.pdf
pdf Reglement inschrijving de Groene Ruiter.pdf
pdf Prijslijst 21 januari 2023.pdf
pdf Wonen-naar-wens opties.pdf